Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp: Khởi đầu đầy hứa hẹn (17/06/2021)

 

Thành công của bầu cử: Khẳng định niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân (14/06/2021)

 

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV (14/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (07/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (01/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (31/05/2021)

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Châu Đốc (22/05/2021)

 

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Chợ Mới (22/05/2021)

 

An Giang sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân (22/05/2021)

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Châu Thành (22/05/2021)

 

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Để lời hứa và kỳ vọng hòa cùng một nhịp (22/05/2021)

 

An Giang: 1.623.413 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (20/05/2021)

 

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm cuộc bầu cử thành công, an toàn (20/05/2021)

 

Mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất (20/05/2021)

 

Kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (20/05/2021)