Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Ngày đăng 14/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(TUAG)- Chiều ngày 10/6/2021, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748 /NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Responsive image

Phiên họp thứ thứ 7 của Hội đồng bầu cử quốc gia

 

Căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 746/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV trong cả nước của Hội đồng bầu cử quốc gia, Xét đề nghị của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử quốc gia tại Tờ trình số 747/TTr-TBNS ngày 10/6/2021, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748 /NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Responsive image

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 7

 

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, sáng ngày 10/6, tại phiên họp thứ 7 Hội đồng bầu cử quốc gia, với 100% thành viên có mặt biểu quyết, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tổng số danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua gồm 499 người. Theo đó, An Giang có 09 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

DANH SÁCH

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

(Ban hành kèm theo Nghi ̣quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

(Xếp theo thứ tự a,b,c)

TỈNH AN GIANG

Đơn vị số 1: Gồm thành phố Long Xuyên và các huyện: Thoại Sơn, Châu Thành.

- Ông Trình Lam Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

- Ông Nguyễn Văn Thạnh (Lâm), Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

- Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Đơn vị số 2: Gồm thị xã Tân Châu và các huyện: Chợ Mới, Phú Tân.

- Ông Hoàng Hữu Chiến, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

- Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Đảng đoàn,Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Bà Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

Đơn vị số 3: Gồm thành phố Châu Đốc và các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú.

- Ông Chau Chắc, Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

- Ông Đôn Tuấn Phong, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

- Ông Phan Huỳnh Sơn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang