Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

An Giang: 1.623.413 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(TUAG)- Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết: Đến nay, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ ở tất cả các nội dung theo đúng kế hoạch đã đề ra, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra ngày 23/5/2021.
Responsive image
 

Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh là 1.623.413 người (788.755 cử tri là nữ). Tỉnh thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu cử và 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 16 đơn vị bầu cử; 107 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố và 1.160 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.386 Tổ bầu cử tại 1.387 khu vực bỏ phiếu (trong đó có 224 điểm bỏ phiếu nhà dân và 19 khu vực bỏ phiếu riêng). Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 15 người, 103 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 632 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, và 7.031 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được thực hiện tốt; công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được triển khai với nhiều hình thức phong phú, rộng khắp. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế phòng chống dịch COVID-19 chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm và giữ vững ổn định.

UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử. Bổ sung phương án/kế hoạch bầu cử cho cử tri đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch, đang cách ly và đang điều trị bệnh. Các điểm tổ chức bầu cử đảm bảo: thông thoáng; cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều; thực hiện bầu cử theo cụm dân cư và theo thời gian; đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang