Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng 01/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử thành phố Châu Đốc đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 09 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố. Theo đó, đã có 30 vị đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

1. Bà Mai Thị Mỹ Duyên, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc.

2. Ông Hà Minh Đấu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Châu Đốc.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ Tịch UBND phường Châu Phú A.

4. Bà Trần Thị Tố Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

5. Bà Nguyễn Hồng Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM phường Châu Phú A.

6. Ông Phạm Hùng Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

7. Ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc.

8. Ông Huỳnh Quang Sang, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM phường Châu Phú B.

9. Ông Huỳnh Duy Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM thành phố.

10. Ông Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc.

11. Ông Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc.

12. Ông Bùi Đông Hải, Chính trị viên kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

13. Ông Nguyễn Quốc Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Châu Phú B.

14. Ông Huỳnh Chí Tâm, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc.

15. Ông Lê Thanh Hảo, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

16. Ông Ngô Hữu Toàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc.

17. Ông Huỳnh Ngọc Trư, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Núi Sam.

18. Ông Huỳnh Văn Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc.

19. Ông Lý Dương Thuyên, Trưởng ban hướng dẫn phật tử Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang.

20. Ông Trần Quốc Việt, Phó Trưởng Ban Quản trị Lăng Miếu Chùa Bà chúa xứ Núi Sam.

21. Ông Phạm Công Đợi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

22. Ông Huỳnh Chí Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

23. Ông Huỳnh Bửu Toàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Mỹ.

24. Bà Huỳnh Thị Thu Trang, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

25. Ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc.

26. Ông Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

27. Bà Võ Thị Phương Thảo, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Ngươn.

28. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Tế.

29. Bà Ngô Thị Quỳnh Loan, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tế.

30. Ông Lê Minh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu.

Kim Yến