Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? (12/03/2021)

 

Vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? (05/03/2021)

 

Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương? (05/03/2021)

 

Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? (05/03/2021)

 

Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng (05/03/2021)

 

An Giang khẩn trương chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (05/03/2021)

 

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng hiệp thương lần hai (05/03/2021)

 

An Giang: Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. (05/03/2021)

 

Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/03/2021)

 

Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân? (03/03/2021)

 

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 có điểm gì mới? (01/03/2021)

 

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? (01/03/2021)

 

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? (01/03/2021)

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa chính trị như thế nào? (24/02/2021)

 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (24/02/2021)