Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

BAN DÂN TỘC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày đăng 08/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

BAN DÂN TỘC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

 

Đại biểu: NGUYỄN TIẾC HÙNG

Ngày sinh: 27/3/1965.

Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh kiêm nhiệm Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Đại biểu: LÊ VĂN LĨNH

Ngày sinh: 25/7/1973.

Quê quán: Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN DÂN TỘC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Cao Quang Liêm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 08, huyện Tri Tôn.

2. Bà Lê Bích Phượng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 15, huyện Chợ Mới.

3. Ông Đinh Văn Bảo, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 03, thành phố Châu Đốc.

4. Ông Trương Hữu Tiền, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 07, huyện Tịnh Biên.

5. Bà Đỗ Vy Bảo Ngọc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 01, thành phố Long Xuyên.

 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X