Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (11 Tổ)

Ngày đăng 05/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa Quyết định thành lập ở mỗi huyện, thị xã, thành phố một (01) Tổ đại biểu gồm tất cả đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng tại các đơn vị bầu cử của từng huyện, thị xã, thành phố, cụ thể:

I. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Long Xuyên (Tổ 01), có 09 thành viên như sau:

1. Bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên - Tổ trưởng.

2. Ông Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thành phố Long Xuyên - Tổ phó.

3. Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Long Xuyên - thành viên.

4. Bà Đỗ Vy Bảo Ngọc, Giám đốc Quỹ tín dụng Mỹ Phước thành phố Long Xuyên - thành viên.

5. Ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - thành viên.

6. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh - thành viên.

7. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - thành viên.

8. Ông Lê Xuân Quế, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai - thành viên.

9. Ông Nguyễn Duy Toàn, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - thành viên.

II. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Châu Đốc (Tổ 02), có 03 thành viên như sau:

1. Ông Lâm Quang Thi, Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc - Tổ trưởng.

2. Ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Châu Đốc - thành viên.

3. Bà Huỳnh Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thành đoàn Châu Đốc - thành viên.

III. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thị xã Tân Châu (Tổ 03), có 05 thành viên như sau:

1. Ông Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Thị xã Tân Châu - Tổ trưởng.

2. Ông La Hồng Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thị xã ủy Tân Châu - Tổ phó.

3. Ông Lê Hoàng Việt, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh - thành viên.

4. Bà Đặng Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Tân Châu - thành viên.

5. Ông Huỳnh Hữu Đức, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - thành viên.

IV. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành (Tổ 04), có 05 thành viên như sau:

1. Ông Phan Thành Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành - Tổ trưởng.

2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Tổ phó.

3. Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – thành viên.

4. Ông Lê Tuấn Khanh, Trưởng Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh - thành viên.

5. Ông Đỗ Cao Quyền, Linh mục Chánh xứ Nhà thờ Fatima, ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang - thành viên.

V. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Phú (Tổ 05), có 07 thành viên như sau:

1. Ông Trần Thanh Nhã, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú - Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Phước Nên, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện - Tổ phó.

3. Ông Đặng Văn Hập, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú - thành viên.

4. Ông Võ Minh Hoàng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy - thành viên.

5. Ông Lê Thanh Dũng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh - thành viên.

6. Ông Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang - thành viên.

7. Ông Lê Văn Lĩnh, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh - thành viên.

VI. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tịnh Biên (Tổ 06), có 04 thành viên như sau:

1. Ông Phan Văn Cường, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Tịnh Biên - Tổ trưởng.

2. Ông Trương Hữu Tiền, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tịnh Biên - Tổ phó.

3. Ông Ngô Hồng Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - thành viên

4. Ông Thái Nam, Tu sĩ Chùa Bửu Sơn, ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - thành viên.

VII. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn (Tổ 07), có 04 thành viên như sau:

1. Ông Cao Quang Liêm, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn - Tổ trưởng.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn - Tổ phó.

3. Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - thành viên.

4. Ông Nguyễn Ngọc Trác, Trưởng ban Văn phòng Trung ương Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa - thành viên.

VIII. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Thoại Sơn (Tổ 08), có 05 thành viên như sau:

1. Ông Phạm Minh Tâm, Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn - Tổ trưởng.

2. Ông Quách Minh Dũng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn - Tổ phó.

3. Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - thành viên.

4. Ông Lê Thành Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các Tổ chức Hữu Nghị tỉnh An Giang - thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Liêm, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - thành viên.

IX. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện An Phú (Tổ 09), có 05 thành viên như sau:

1. Ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy An Phú - Tổ trưởng.

2. Ông Lê Minh Thuận, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú - Tổ phó.

3. Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh - thành viên.

4. Ông Bùi Công Bằng, Phó trưởng Ban Văn hóa - xã hội - thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Kim Uyên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện An Phú - thành viên.

X. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Phú Tân (Tổ 10), có 05 thành viên như sau:

1. Ông Huỳnh Thành Danh, Bí thư Huyện ủy Phú Tân - Tổ trưởng.

2. Ông Phạm Thành Minh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân - Tổ phó. 

3. Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh - thành viên.

4. Ông Lê Minh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - thành viên.

5. Ông Nguyễn Thành Ân, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Tân - thành viên.

XI. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Chợ Mới (Tổ 11), có 09 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới - Tổ trưởng.

2. Ông Trần Ngọc Bầu, Phó Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới - Tổ phó.

3. Ông Thái Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - thành viên.

4. Bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - thành viên.

5. Ông Phạm Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - thành viên.

6. Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh- thành viên.

7. Bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh - thành viên.

8. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - thành viên.

9. Ông Nguyễn Văn Ly, Trưởng ban trị sự PGVN tỉnh - thành viên.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang