Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày đăng 08/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

 

Đại biểu: NGUYỄN DUY TOÀN

Ngày sinh: 07/12/1966.

Quê quán: Xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán, chuyên ngành Tài chính tổng hợp.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Đại biểu: HUỲNH HỮU ĐỨC

Ngày sinh: 09/3/1977.

Quê quán: Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Pháp luật về quyền con người; Đại học Luật.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Thái Minh Hiển, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 14, huyện Chợ Mới.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 08, huyện Tri Tôn.

3. Ông Phạm Thành Nhơn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 15, huyện Chợ Mới.

4. Ông Huỳnh Thành Danh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 12, huyện Phú Tân.

5. Ông Bùi Văn Tặng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 01, thành phố Long Xuyên.

 

 

 

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khóa X