Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày đăng 08/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Đại biểu: LÊ TUẤN KHANH

Ngày sinh: 25/9/1964.

Quê quán: Xã Hậu Mỹ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Đại biểu: BÙI CÔNG BẰNG

Ngày sinh: 25/12/1969.

Quê quán: Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Đại học cơ khí chế tạo máy; Đại học kinh tế - chính trị.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

 
 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Nguyễn Thanh Hải, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 05, huyện Châu Phú.

2. Ông Nguyễn Văn Nhiên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 16, huyện Chợ Mới.

3. Bà Đặng Thị Hoa Rây, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 02, thành phố Long Xuyên.

4. Ông Lê Thành Tân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 09, huyện Thoại Sơn.

5. Ông Huỳnh Quốc Thái, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 11, thị xã Tân Châu.

 

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa X