Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày đăng 08/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

 

Đại biểu: LÊ VĂN NƯNG

Ngày sinh: 15/11/1965

Quê quán: Xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng ngành Kiểm sát; Cử nhân Hành chính; Cử nhân Xây dựng Đảng Chính quyền và Nhà nước.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Đại biểu: ĐỖ TẤN KIẾT

Ngày sinh: 20/12/1968

Quê quán: Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học; Đại học Hành chính.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Ùy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Đại biểu: ĐINH THỊ VIỆT HUỲNH

Ngày sinh: 29/6/1977.

Quê quán: Xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Môi trường; Kỹ sư Công nghệ hóa học và thực phẩm.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Đại biểu: NGUYỄN DUY TOÀN

Ngày sinh: 07/12/1966.

Quê quán: Xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán, chuyên ngành Tài chính tổng hợp.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Đại biểu: LÊ TUẤN KHANH

Ngày sinh: 25/9/1964.

Quê quán: Xã Hậu Mỹ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Đại biểu: VÕ MINH HOÀNG

Ngày sinh: 23/7/1969.

Quê quán: Xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học; Cử nhân Luật.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiêm nhiệm Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Đại biểu: NGUYỄN TIẾC HÙNG

Ngày sinh: 27/3/1965.

Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh kiêm nhiệm Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

 

 

Responsive image
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng hoa chúc mừng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang