Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày đăng 08/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH AN GIANG

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

 

Đại biểu: VÕ MINH HOÀNG

Ngày sinh: 23/7/1969.

Quê quán: Xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học; Cử nhân Luật.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiêm nhiệm Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Đại biểu: NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Ngày sinh: 31/12/1973.

Quê quán: Xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Trần Ngọc Bầu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 16, huyện Chợ Mới.

2. Bà Nguyễn Thị Liêm, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 09, huyện Thoại Sơn.

3. Ông Phan Thành Phương, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 4, huyện Châu Thành.

4. Ông Lê Minh Quang, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 12, huyện Phú Tân.

5. Ông Nguyễn Thanh Quang, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, đơn vị bầu cử số 02, thành phố Long Xuyên.

 

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa X