Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về xem xét tính phù hợp của việc bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe hai bánh

Ngày đăng 16/04/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Nội dung kiến nghị cử tri: “Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính xem xét tính phù hợp, khả thi của việc bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe hai bánh so với việc tham gia theo hình thức tự nguyện. Trường hợp tham gia theo hình thức bắt buộc là cần thiết thì cần đảm bảo mức giá hợp lý và công tác bồi thường của các công ty bảo hiểm đối với người tham gia khi phát sinh sự kiện bảo hiểm, tai nạn phải thuận tiện về trình tự, thủ tục để đảm bảo quyền lợi của người tham gia.”

Ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính có Văn bản số 3248/BTC-QLBH về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Nội dung trả lời kiến nghị như sau:

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (bao gồm cả ô tô, xe máy) được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1988 theo Nghị định số 30-HĐBT ngày 10/3/1988 cửa Hội đồng Bộ trưởng, hiện nay mô tô, xe gắn máy vẫn là nguồn phương tiện vận tải cơ giới chủ yếu và là nguồn gây tai nạn lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 63,48% nguyên nhân gây ra tai nạn. Chủ sử dụng xe máy đa số có thu nhập không cao, với mức phí bảo hiểm 55.000 đồng hoặc 60.000 đồng, khi không may gây tai nạn đối với người thứ ba về sức khỏe, tính mạng, sẽ được bảo hiểm chi trả tối đa 150 triệu đồng, về tài sản sẽ được bảo hiểm chi trả tối đa 50 triệu đồng. Hầu hết các nước đều áp dụng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, mô tô, xe máy và thậm chí có quốc gia áp dụng cả với xe đạp điện, bao gồm cả các nước phát triển có số lượng xe mô tô, xe máy thấp như Mỹ, EU hay các nước đang phát triển có số lượng lớn xe mô tô, xe máy tham gia giao thông như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan...

Sau khi Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được ban hành, căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật Giao thông đưòng bộ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan liên quan (Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải) trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 về bảo hiểm bắt buộc trong đó có bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, theo đó đã kế thừa và bổ sung nhiều quy định mới nhằm đơn giản thủ tục bồi thường, đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm, cụ thể:

- Đơn giản thủ tục bồi thường:

+ Việc giám định bồi thường là do doanh nghiệp bảo hiểm, chỉ trường hợp tử vong mới yêu cầu hồ sơ của cơ quan Công an.

+ Chủ xe có thể cung cấp tài liệu về bồi thường dưới hình thức điện tử hoặc có thể cung cấp bằng chứng chứng minh việc sửa chữa thay mới tài sản bị thiệt hại.

+ Trong vòng 03 ngày làm việc, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

- Đảm bảo quyền lợi của chủ xe:

+ Tăng, giảm phí bảo hiểm tối đa 15%.

+ Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm với trường hợp lái xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định của Bộ Y tế.

+ Mở rộng phạm vi chi hỗ trợ nhân đạo cho các trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm, tăng mức hỗ trợ cho các trường hợp thương tật toàn bộ.

+ Doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập đường dây nóng 24/7 để kịp thời tiếp nhận thông tin tai nạn, hướng dẫn, giải đáp cho chủ xe, thực hiện ghi âm cuộc gọi đến đường dây nóng để bảo đảm quyền lợi của chủ xe.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết bồi thường bảo hiểm đối với xe máy.

- Về trách nhiệm giải quyết quyền lợi cho khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm:

+ Khi nhận được thông báo về tai nạn, trong vòng 1 giờ phải hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường, trong vòng 24 giờ tổ chức giám định tốn thất xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất làm căn cứ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

+ Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

+ Thu thập các tài liệu hồ sơ bồi thường bảo hiểm gồm tài liệu liên quan của cơ quan Công an, biên bản giám định.

Nghị, định số 67/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/9/2023, Bộ Tài chính đã phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền về chính sách theo Nghị định sô 67/2023/NĐ-CP, đồng thời sẽ giám sát việc thực hiện tạm ứng bồi thường, bồi thường bảo hiểm, chi trả hỗ trợ nhân đạo, đúng quy định, góp phần thực hiện an sinh xã hội. Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (nếu có).

Nguồn: Văn bản số 3248/BTC-QLBH ngày 27/3/2024 của Bộ Tài chính