Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri về việc xem xét có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho thân nhân là vợ của cựu chiến binh tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Ngày đăng 02/04/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Nội dung kiến nghị cử tri: Cử tri kiến nghị nghiên cứu, xem xét có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với thân nhân là vợ của cựu chiến binh tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Ngày 24/3/2024, Bộ Y tế có Văn bản số 1394/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Nội dung trả lời kiến nghị như sau:

Bảo hiểm y tế thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế, về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn được tính toán dựa vào khả năng đóng góp của các nhóm đối tượng, mức lương cơ sở, phạm vi quyền lợi và khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế; các Bộ, ngành và các Đại biểu Quốc hội đã thảo luận rất kỹ trước khi quyết định.

Theo quy định của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật được đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Đối tượng là vợ của cựu chiến binh tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nếu chưa đủ các tiêu chuẩn như trên thì không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Bộ Y tế trân trọng thông tin để Đoàn Đại biểu Quốc hội biết và phối hợp tuyên truyền cho người dân hiểu và đồng thuận với các chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia bảo hiểm y tế.

Nguồn: Văn bản số 1394/BYT-VPB1 ngày 24/3/2024 của Bộ Y tế