Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri về việc thông tin chi tiết lộ trình thay sách giáo khoa các cấp học hàng năm

Ngày đăng 02/04/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Nội dung kiến nghị cử tri: Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chi tiết, cụ thể lộ trình thay sách giáo khoa các cấp học hàng năm theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 để người dân được rõ.

Ngày 22/3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Văn bản số 1308/BGDĐT-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến. Nội dung trả lời kiến nghị như sau:

Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, trong đó nêu rõ: “Điều 2. Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau:

1. Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

2. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

3. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

4. Từ năm học 2023-2024 đổi với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

5. Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.”.

Như vậy, để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình thì việc thay sách giáo khoa của từng lớp cũng thực hiện theo đúng lộ trình đó. Hiện tại, năm học 2023-2024 đã thay sách giáo khoa đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11, đến năm học 2024-2025 sẽ thay sách giáo khoa đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12 và kết thúc việc thay sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nguồn: Văn bản số 1308/BGDĐT-VP ngày 22/3/2024 của Bộ GDĐT