Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri về việc kiến nghị miễn học phí từ bậc mần non đến cấp trung học phổ thông

Ngày đăng 02/04/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Nội dung kiến nghị cử tri: Cử tri kiến nghị thực hiện thống nhất việc miễn học phí từ bậc mầm non đến cấp trung học phổ thông để tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội, điều kiện đến trường, tiếp cận giáo dục phổ thông. Trường hợp không thể miễn học phí rộng rãi thì đề nghị hạn chế việc tăng học phí từng năm để giảm khó khăn, áp lực cho các hộ gia đình có con em đến trường nhưng điều kiện kinh tế hạn chế.

Ngày 22/3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Văn bản số 1308/BGDĐT-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến. Nội dung trả lời kiến nghị như sau:

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Nghị định 81) đã quy định lộ trình miễn học phí đối với bậc mầm non đến trung học cơ sở, cụ thể như sau: (1) đã thực hiện miễn học phí đối với trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; (2) miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 đối với toàn bộ trẻ em mầm non 05 tuổi; (3) đã thực hiện miễn học phí từ năm học 2022 - 2023 đối với học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; (2) miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 đối với toàn bộ học sinh trung học cơ sở.

Như vậy, hiện nay Nhà nước đã có các chính sách miễn học phí cho toàn bộ trẻ mầm non đến bậc trung học cơ sở theo lộ trình để áp dụng thống nhất trên cả nước (chưa thực hiện chính sách miễn học phí cho bậc trung học phổ thông do Luật Giáo dục 2019 chưa quy định miễn học phí cho bậc học này, mặt khác điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của Ngân sách nhà nước chưa đảm bảo). Bộ GDĐT ghi nhận ý kiến của cử tri để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định miễn học phí bậc trung học phổ thông vào thời điểm thích hợp, phù hợp với khả năng cân đối của Ngân sách nhà nước.

Về kiến nghị hạn chế việc tăng học phí từng năm để giảm khó khăn, áp lực cho các hộ gia đình có con em đến trường nhưng điều kiện kinh tế hạn chế: mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã giữ ổn định qua 3 năm học (2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023). Ngày 31/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2023/ND-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2021/NĐ-CP, trong đó quy định tiếp tục giữ ổn định học phí năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập bằng mức học phí năm học 2021-2022; lùi lộ trình học phí của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập 01 năm so với quy định tại Nghị định 81 để giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên.

Nguồn: Văn bản số 1308/BGDĐT-VP ngày 22/3/2024 của Bộ GDĐT