Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV

Ngày đăng 19/04/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 17/4/2024, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 26/ĐĐBQH-VP của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6.

Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng tải toàn bộ nội dung trả lời kiến nghị cử tri của Bộ ngành đối với kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu, Quốc hội khóa XV đến đại biểu, quý cơ quan và nhân dân được biểt.

Toàn bộ nội dung trả lời: Tập tin tải về

Phòng Thông tin - Dân nguyện