Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Ngày đăng 04/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Căn cứ Văn bản số 36/ĐĐBQH-VP ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV. Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV như sau:

Tình hình sản xuất lúa 3 vụ hiện nay nông dân thu hoạch không có lợi nhuận, do giá cả vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng, chi phí đầu tư vào mùa vụ cao. Kiến nghị xem xét có chủ trương cho làm lúa 02 vụ như trước đây để đất có nhiều phù sa, ít tốn kém chi phí nông dân làm mới có lợi nhuận.

Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương tăng cường nhiều giải pháp nhằm giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện phù sa, giảm chi phí trong sản xuất lúa và tăng lợi nhuận cho bà con nông dân. Để triển khai các giải pháp này, Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đã và đang thực hiện tốt các chủ trương: Kế hoạch xả lũ định kỳ hàng năm (sản xuất lúa 03 năm 08 vụ, tại những vùng có đê bao kiểm soát lũ) và khuyến khích sản xuất lúa “02 năm 05 năm vụ” như huyện Phú Tân đã áp dụng trong những năm gần đây. Ngoài ra, để tăng giá trị trên môt đơn vị diện tích đất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa 03 vụ/năm theo từng vùng sinh thái có điều kiện phù hợp về hạ tầng thủy lợi chuyển sang luân canh 02 vụ lúa và 01 vụ rau màu/năm  hoặc 01 lúa và 02 vụ rau màu/năm để cải tạo đất, đặc biệt là luân canh với cây họ đậu còn tăng được khoáng hóa đạm tự nhiên cho đất, giúp giảm phân bón cho vụ lúa.

Ngoài các giải pháp nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã và đang phối hợp với các địa phương để tăng cường hơn nữa hướng dẫn cho người dân áp dụng mọi biện pháp tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa, như: kỹ thuật canh tác theo “03 giảm, 03 tăng”, “01 phải, 05 giảm”, canh tác lúa sinh thái “Ruộng lúa, bờ hoa”, Chương trình IPM, thực hành sản xuất lúa bền vững theo Quy chuẩn SRP, kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tại vùng ĐBSCL do Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành …vv, qua đó, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện dinh dưỡng cho đất, sử dụng tiết kiệm vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho bà con nông dân.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã và đang cùng các địa phương, đoàn thể vận động nông dân tham gia liên kết với doanh nghiệp, mục tiêu nhằm giúp cho người sản xuất có được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lâu dài, căn cơ và bền vững hơn, qua đó, giúp người sản xuất biết trước mình sẽ trồng loại giống gì, kỹ thuật và tiêu chuẩn ra sao, bán cho ai và ước tính được lợi nhuận sẽ mang lại.

Hiên nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã gửi danh mục địa chỉ, số điện thoại của các doanh nghiệp trong lĩnh vực lúa – nếp, rau màu và cây ăn trái (phụ lục kèm theo), qua đó, giúp cho bà con có thêm thông tin về nhu cầu thu mua nông sản, liên kết sản xuất từ doanh nghiệp. Đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố nhanh chóng triển khai đến người sản xuất trên địa bàn mình.    

Nguồn: Văn bản số 500 /BC-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh