Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 04/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Căn cứ Văn bản số 36/ĐĐBQH-VP ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV. Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV như sau:

Cử tri đề nghị xem xét đầu tư Trạm y tế đạt chuẩn theo tiêu chí của thị trấn và trang bị thêm trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu.

Trong những năm qua, Tỉnh An Giang đã triển khai và đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh An Giang trong tình hình mới giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 của UBND tỉnh An Giang; tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong giai đoạn 2017 - 2020, đã thực hiện đầu tư xây dựng 02 phòng khám đa khoa khu vực: Thị trấn Tịnh Biên và xã Thạnh Mỹ Tây; xây dựng mới 37 trạm y tế xã; cải tạo, nâng cấp: 02 trạm y tế xã.

Hiện nay, toàn tỉnh có 155/156 xã (chiếm tỷ lệ 98,7%) đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. Từ nguồn vốn phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, ngành y tế được ngân sách trung ương đầu tư cho khối dự phòng, y tế cơ sở, với số tiền 173 tỷ đồng, đầu tư cho 03 trung tâm y tế huyện và 42 trạm y tế. Ngoài ra, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, dự kiến đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cho các trạm y tế tuyến xã là 61.662 triệu đồng.

Nguồn: Văn bản số 500 /BC-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh