Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến lĩnh vực xây dựng

Ngày đăng 04/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Căn cứ Văn bản số 36/ĐĐBQH-VP ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV. Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV như sau:

1. Đề nghị quan tâm đầu tư mở rộng thêm cụm tuyến dân cư Hòa Lạc - Phú Hiệp, huyện Phú Tân.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến dân cư Phú Hiệp - Hòa Lạc, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã được phê duyệt từ năm 2011 sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương là 15.000 triệu đồng (Chương trình theo Quyết định số 193/QĐ-TTg) và nguồn vốn ngân sách tỉnh là 26.163 triệu đồng. Sau đó, dự án được điều chỉnh để kết thúc dự án và lập các dự án mới sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 và năm 2020 là 17.500 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 là 7.500 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng các nguồn vốn ngân sách nhà nước đã thực hiện đầu tư cho dự án này là 66.163 triệu đồng (chưa kể nguồn ngân sách huyện).

Do tình hình ngân sách tỉnh cũng như ngân sách trung ương hiện nay đã phân bổ hết vốn cho các dự án theo Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 và Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn ngân sách trung ương nên chưa cân đối vốn để bố trí cho các dự án khác hoặc mở rộng thêm.

2. Xã Đa Phước, huyện An Phú có 120 hộ dân sống ở ghe, bè, đời sống hết sức khó khăn. Đề nghị đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư để người dân có nơi ở ổn định.

Hiện nay, tình hình ngân sách tỉnh cũng như ngân sách trung ương đã phân bổ hết vốn cho các dự án theo Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 và Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn ngân sách trung ương nên không còn nguồn vốn để bố trí cho các dự án khác. Ngoài ra, tỉnh còn phải đối ứng 1.380 tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng nên chưa có khả năng cân đối, bố trí cho dự án khởi công mới ngoài kế hoạch.

Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 455/UBND-KTN ngày 06 tháng 5 năm 2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao về việc đề xuất dự án thực hiện bằng kinh phí Quỹ Hợp tác Mê Công - Hàn Quốc, trong đó dự kiến thực hiện đầu tư các dự án cụm, tuyến dân cư tại xã Đa Phước, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Lộc từ nguồn vốn vay ODA không hoàn lại và vốn đối ứng của tỉnh An Giang.  

Ghi nhận ý kiến của cư tri, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện An Phú rà soát, tổng hợp, cân đối, bố trí theo thứ tự ưu tiên khi có nguồn vốn được hỗ trợ hoặc bổ sung theo quy định.

Nguồn: Văn bản số 500 /BC-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh