Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri An Giang gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV về việc giao ngành Công an có nhiệm vụ vừa đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Ngày đăng 09/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Nội dung kiến nghị của cử tri: “Có ý kiến cử trỉ chưa đồng tình về sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, trong đó có bổ sung nội dung giao ngành Công an có nhiệm vụ vừa đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ vừa là kiểm tra xử lý”.

Ngày 28/7/2022, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 7682/BGTVT-PC về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Nội dung trả lời như sau:

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã quan tâm, góp ý đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế nói chung, công tác xây dụng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dụng pháp luật tháng 01 năm 2022 và Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 16/3/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ dự thảo Luật Đường bộ, trong đó không quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; nội dung này được quy định tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì. Bộ Giao thông vận tải sẽ phôi hợp với Bộ Công an nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho phù họp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này.

Nguồn: Văn bản số 7682/BGTVT-PC ngày 28/7/2022 của Bộ GTVT