Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chương trình hoạt động HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh An Giang diễn ra ngày 28/9 (21/09/2023)

 

Xem xét công tác quy hoạch, đầu tư, khai thác và quản lý hoạt động các khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu (14/08/2023)

 

Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (10/08/2023)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang kiến nghị nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa X (05/07/2023)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 14 (giữa năm 2023) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (20/06/2023)

 

Từ ngày 12 - 15/5, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (12/05/2023)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang: Triệu tập kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (21/03/2023)

 

Đại biểu HĐND ba cấp sẽ tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2023 (10/03/2023)

 

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (02/03/2023)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (20/02/2023)

 

An Giang: Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch khảo sát tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (13/02/2023)

 

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình khảo sát, giám sát năm 2023 (15/01/2023)

 

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã ban hành Chương trình khảo sát, giám sát năm 2023 (12/01/2023)

 

Từ ngày 31/10 - 04/11/2022, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh (31/10/2022)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát trước kỳ họp cuối năm 2022 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (20/09/2022)