Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chương trình hoạt động HĐND tỉnh

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/04/2021)

 

Từ ngày 20/4 đến ngày 29/4/2021, Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh (02/04/2021)

 

Xem xét kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh (16/03/2021)

 

An Giang: Triệu tập kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (03/03/2021)

 

Từ 04/3 đến 17/3/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử (22/02/2021)

 

Thống nhất chương trình khảo sát, giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh năm 2021 (25/12/2020)

 

Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn nhiều nội dung vấn đề cử tri quan tâm (02/12/2020)

 

Triển khai tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (29/11/2020)

 

Từ ngày 20 - 22/10/2020, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh (30/09/2020)

 

Từ ngày 12/10 đến 19/10/2020, Ban Kinh tế - ngân sách giám sát chuyên đề công tác quản lý và sử dụng đất công (28/09/2020)

 

Giám sát kết quả thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (25/09/2020)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm 2020 (08/09/2020)

 

Giám sát chuyên đề công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh (21/08/2020)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 14 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/06/2020)

 

Khảo sát việc đặt tên đường trên địa bàn tỉnh (08/06/2020)