Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 10/4/2024

Ngày đăng 08/03/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 06/3/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) diễn ra vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.
Responsive image
 

Dự kiến Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 12 nội dung có liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế, cụ thể: quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân trinh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; điều chỉnh Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2024; quy định mức thu phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang;

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh An Giang; quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang; ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang;

Giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024 và phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2024.

Hiệp Hùng