Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(06/12/2023) BAN KINH TẾ XÃ HỘI HĐND HUYỆN THẨM TRA CÁC VĂN BẢN CHUẨN BỊ KỲ HỌP HĐND CUỐI NĂM 2023

Ngày 5/12/2023 Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Tri Tôn tổ chức cuộc họp với các ngành có liên quan để thẩm tra các báo cáo ...

(06/12/2023) Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh An Giang bầu

Chiều 6/12, kỳ họp 17 (cuối năm 2023) HĐND tỉnh An Giang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận ...

(06/12/2023) Khai mạc Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cuối năm 2023

Sáng 06/12, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp cuối năm 2023) để k ...

(06/12/2023) Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tích cực đóng góp nhiều ý kiến góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tíc ...

(05/12/2023) BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN TRI TÔN THẨM TRA CÁC VĂN BẢN TRÌNH KỲ HỌP CUỐI NĂM

Ngày 28/11/2023 Ban pháp chế HĐND huyện Tri Tôn tổ chức cuộc họp với các ngành để thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND ...

(05/12/2023) Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 11 năm 2023

Ngày 01/12/2023, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết ...

(05/12/2023) Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6

Từ ngày 11 đến 13/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trong tỉnh, sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI