Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(19/04/2024) Kiểm soát chặt chẽ kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đề xuất bổ sung quy định kinh doanh chuỗi nhà thuốc và kinh doan ...

(19/04/2024) HĐND tỉnh An Giang thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng 19/4, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó ...

(17/04/2024) Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xuyên tạc, chống phá công tác nhân sự

Thời gian vừa qua, lợi dụng việc xem xét, quyết định công tác nhân sự của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các ...

(17/04/2024) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang dự kiến tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực tháng 5 năm 2024

Ngày 12/4/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động báo cáo giải trình tại phiên họp ...

(17/04/2024) Từ ngày 24/4 đến ngày 26/4/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV

Ngày 16/4/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Kế hoạch Tiếp xúc cử tri và làm việc với chính quyền địa phương trư ...

(17/04/2024) Nhiều ý kiến đóng góp đối với với dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Chuẩn bị cho Kỳ họp Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến ...

(16/04/2024) Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về xem xét tính phù hợp của việc bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe hai bánh

Nội dung kiến nghị cử tri: “Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính xem xét tính phù hợp, khả thi của việc bắt buộc tham ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI