Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(03/12/2021) Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Tân, Chợ Mới và thị xã Tân Châu

Sáng 02/12, Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ...

(03/12/2021) Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân

Khát vọng dân tộc có vai trò rất quan trọng, nó là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô song cho dân tộc. Khát vọng dâ ...

(03/12/2021) Thông cáo về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 02/12/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có ban hành Thông cáo về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa ...

(03/12/2021) Thông báo đường dây nóng phục vụ kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình ...

(03/12/2021) Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 02/12/2021, Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp tục họp Ban để thẩm tra các tờ trình của Ủ ...

(02/12/2021) Giám đốc Sở Xây dựng trả lời ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tỉnh về nghiên cứu nâng mức hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà.

Ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Hiện nay, mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công không còn phù hợp so với giá v ...

(02/12/2021) Giám đốc Sở Xây dựng trả lời ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tỉnh về nghiên cứu các chính sách thu hút đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp

Ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng động c ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI