Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Hình ảnh hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (28/05/2020)

 

HÌNH ẢNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 110 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (06/03/2020)

 

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CBCC 2020 - TRAO HUY HIỆU VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH AN GIANG (12/02/2020)

 

HÌNH ẢNH LÃNH ĐẠO HĐND TỈNH CHÚC TẾT, TẶNG QUÀ NGƯỜI NGHÈO NHÂN DỊP TẾT CANH TÝ 2020 (12/02/2020)

 

HÌNH ẢNH LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019 (30/12/2019)

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DỊP LỄ THIÊN CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2019 (25/12/2019)

 

HÌNH ẢNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN NGÀY 27/7 (08/08/2019)

 

HÌNH ẢNH CHIA TAY ĐỒNG CHÍ PHẠM TRUNG QUÂN - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND TỈNH (08/08/2019)

 

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2019 - 2022 (17/06/2019)

 

HÌNH ẢNH XUÂN KỶ HỢI 2019 (14/02/2019)

 

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015 - 2020 (10/09/2018)

 

HÌNH ẢNH KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (09/08/2018)

 

HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN KHU VỰC ĐBSCL (08/06/2018)

 

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA 02 (08/06/2018)

 

HÌNH ẢNH CÁC ĐOÀN ĐẾN CHÚC TẾT THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (08/06/2018)