Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Hình ảnh hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2018 (08/06/2018)

 

HÌNH ẢNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHÚC MỪNG GIÁNG SINH NĂM 2017 (08/06/2018)

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (08/06/2018)

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔ CHỨC TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN (07/06/2018)