Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HÌNH ẢNH LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019

Ngày đăng 30/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 30/12/2019, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên năm 2019 cho 02 quần chúng Nguyễn Lê Ngọc và Nguyễn Thị Huỳnh Mai

Responsive image

 
Responsive image
 
Responsive image
 

Responsive image

 

Responsive image

 

Responsive image

 

Responsive image

 

Responsive image

 

Hiệp Hùng