Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày đăng 28/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 24/5/2020, Tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tham dự có 18/18 Đảng viên.
Responsive image
 
 
Responsive image
 
 
Responsive image
 
 
Responsive image
 
 
Responsive image
 
 
Responsive image
 
 
Responsive image
 
 
Responsive image
 

Phòng HCTCQT, Văn phòng HĐND tỉnh