Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DỊP LỄ THIÊN CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2019

Ngày đăng 25/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Nhân dịp Lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà tại các cơ sở thờ tự của đạo Công giáo và đạo TIn lành trên địa bàn thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc và huyện Châu Thành

- ÔNG ĐỖ TẤN KIẾT, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI THỊ XÃ TÂN CHÂU, THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

 

Responsive image

 

Responsive image

 

Responsive image

 

Responsive image

 

Responsive image

 

Responsive image

 

Responsive image

 

Responsive image

 

Responsive image

 

- ÔNG LÊ TUẤN KHANH, ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC, TRƯỞNG BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Responsive image
 

Responsive image

 

Responsive image

./.

Hiệp Hùng - Lưu Vinh