Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(01/07/2022) Sở Nội vụ giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 8), HĐND tỉnh

Ngày 27/6/2022, Sở Nội vụ có văn bản số 1077/SNV-CCHC&XDCQ về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ ...

(30/06/2022) Quốc hội sẽ giám sát nhiều nội dung quan trọng trong năm 2023

Vừa qua, Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ Ba đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số về Chương trình giám sát của Quốc hội năm ...

(30/06/2022) Phát huy tinh thần tác phẩm "Tự chỉ trích" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (1912-1941) là lớp đảng viên thuộc thế hệ đầu tiên và trở thành Tổng Bí thư của Đảng vào tháng 3/ ...

(30/06/2022) Nghị quyết số 20 của BCHTW về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ...

(30/06/2022) Nghị quyết số 19 của BCHTW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ...

(29/06/2022) Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Ngày 27/6, tại UBND xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn), xã Bình Hòa (huyện Châu Thành), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh ...

(29/06/2022) An Giang: Thông báo đường dây điện thoại phục vụ kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa Ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) Hội đồng nhân ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI