Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
(28/09/2022) Triển khai chương trình giám sát của Quốc hội

Sáng 27/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của ...

(28/09/2022) Ai đang đánh tráo khái niệm về nhân quyền?

Cái gọi là “thư ngỏ” của một vài tổ chức nhân danh quốc tế về nhân quyền gửi tới các quốc gia thành viên Đại hội đồng Li ...

(28/09/2022) Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về việc xây dựng mô hình mẫu cho học sinh, sinh viên sinh hoạt hè

Nội dung kiến nghị: “Đề nghị có định hướng và xây dựng các mô hình mẫu cho sinh viên, học sinh sinh hoạt trong dịp hè đ ...

(28/09/2022) Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về đưa môn Lịch sử thành môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục

Nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ GDĐT cần nghiên cứu, cân nhắc để có quy đinh đưa môn Lịch sử thành môn học bắt buộc tro ...

(28/09/2022) Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về việc đề nghị chương trình giáo dục mầm non giảm giờ dạy cho giáo viên

Nội dung kiến nghị: “Đề nghị chương trình giáo dục mầm non giảm giờ dạy cho giáo viên (vì hiện nay dạy 02 buổi/ngày) để ...

(28/09/2022) Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về bỏ chỉ tiêu giao số lượng học ở lại lớp để đảm bảo chất lượng kiến thức của học sinh

Nội dung kiến nghị: “Vì lý do thành tích nên có một số học sinh chưa đạt yêu cầu nhưng được lên lớp. Kiến nghị nên xem ...

(26/09/2022) Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022

Sáng 26/9, Thường trực HĐND tỉnh An Giang họp phiên thường kỳ tháng 9/2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐN ...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND
HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI