Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 3/2024

Ngày đăng 29/03/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong tháng 3/2024. Kết quả, Chi ủy đã quan tâm triển khai, tuyên truyền bằng nhiều hình thức các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp đến cán bộ, đảng viên; triển khai Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án; sinh hoạt mẩu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh Bài học về sự tiết kiệm; mẩu chuyện của Bác Tôn về sự giáo dục nghiêm khắc mà ân cần; thực hiện giám sát thường xuyên đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng...
Responsive image
 

Cán bộ, đảng viên luôn chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; thực hành nghiêm việc phòng, chống tham nhũng và tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị trong tháng 4/2024 các đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ của Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên của Chi bộ.

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các dự án Luật trình tại kỳ họp Quốc hội sắp tới; tổ chức kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh; tổ chức các Đoàn giám sát trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND tỉnh; tiếp công dân theo Luật định...

NGUYỄN NGUYỄN