Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 02/2024

Ngày đăng 26/02/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng 23/02/2024, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong tháng 02/2024. Kết quả, Chi ủy đã quan tâm triển khai, tuyên truyền bằng nhiều hình thức các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp đến cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai, quán triệt và phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII); sinh hoạt mẩu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Chiếc áo ấm; thực hiện giám sát thường xuyên đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng...

Cán bộ, đảng viên luôn chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; thực hành nghiêm việc phòng, chống tham nhũng và tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

Responsive image
 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị trong tháng 3/2024 các đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Tham mưu, phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật trình Quốc hội thông qua, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7; tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên của Chi bộ./.

NGUYỄN NGUYỄN