Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 01/03/2021 ĐẾN NGÀY 07/03/2021

Ngày đăng 01/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thứ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2
(01/03/2021)

07:45

Họp lê Chi bộ Văn phòng tháng 02/2021

HT cơ quan

Đảng viên chi bộ

09:30

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác

HT cơ quan

Cán bộ, công chức, người lao động

Thứ 3
(02/03/2021)

09:00

Ban KTNS họp thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh

HT cơ quan

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 4
(03/03/2021)

06:15

Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2021 tại huyện Châu Thành

Ban CHQS Châu Thành

Đ/c Đỗ Tấn Kiết

08:00

Ban Pháp chế họp thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh

HT cơ quan

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 5
(04/03/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

S: H. An Phú; C: TP Châu Đốc

Đoàn giám sát

Thứ 6
(05/03/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

S: TX Tân Châu; C: Phú Tân

Đoàn giám sát

Phòng HCTCQT, Văn phòng HĐND tỉnh