Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 28/06/2021 ĐẾN NGÀY 04/07/2021

Ngày đăng 28/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thứ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2
(28/06/2021)

13:30

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Chợ Mới

HT UBND huyện Chợ Mới

Đ/c Nguyễn Trường Sơn

13:30

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Châu Phú

Huyện ủy Châu Phú

Đ/c Khanh

13:30

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Thoại Sơn

UBND huyện Thoại Sơn

Đ/c Kiết, Đức

Thứ 3
(29/06/2021)

13:30

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Tịnh Biên

HT huyện Tịnh Biên

Đ/c Lê Tuấn Khanh

Thứ 4
(30/06/2021)

07:30

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HT cơ quan

Đại biểu HĐND tỉnh khóa X

Thứ 5
(01/07/2021)

14:00

Họp lệ chi bộ tháng 6/2021

HT cơ quan

Đảng viên chi bộ

Thứ 6
(02/07/2021)

07:30

Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Tân Châu

HT thị xã Tân Châu

Đ/c Huỳnh Hữu Đức

08:00

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Phú Tân

H. Phú Tân

Đ/c Lê Thanh Dũng

08:00

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Châu Thành

UBND huyện Châu Thành

Đ/c Kiết, Khanh

Văn phòng HĐND tỉnh