Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 08/03/2021 ĐẾN NGÀY 14/03/2021

Ngày đăng 08/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thứ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2
(08/03/2021)

09:00

Họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

HT cơ quan

Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan

14:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

TX Tân Châu

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 3
(09/03/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Tịnh Biên

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

14:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Tri Tôn

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 4
(10/03/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

TP Long Xuyên

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

14:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Châu Phú

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 5
(11/03/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Thoại Sơn

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

14:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Chợ Mới

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 6
(12/03/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Châu Thành

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Phòng HCTCQT - Văn phòng HĐND tỉnh