Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 03/05/2021 ĐẾN NGÀY 09/05/2021

Ngày đăng 04/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thứ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2
(03/05/2021)

 

NGHỈ BÙ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

   

Thứ 3
(04/05/2021)

08:00

Họp lệ chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tháng 4/2021

HT cơ quan

Đảng viên cơ quan

08:00

Họp mặt ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HT UBND tỉnh

Đ/c PCT, lãnh đạo các Ban, CVP

13:30

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Phú Tân

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 4
(05/05/2021)

08:00

Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh

VP Tỉnh ủy

Đ/c Đỗ Tấn Kiết

Thứ 5
(06/05/2021)

08:00

Hội nghị người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử trì

Xã Vĩnh Hòa, Tân Châu

Đ/c Huỳnh Hữu Đức; phục vụ: Ngọc Hà

08:00

Hội nghị người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử trì

CLB Hưu trí, Mỹ Bình, TP LX

Đ/c Đỗ Tấn Kiết; phục vụ: Vũ Hùng

14:00

Hội nghị người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử trì

Xã Tân Thạnh, Tân Châu

Đ/c Huỳnh Hữu Đức; phục vụ: Ngọc Hà

Thứ 6
(07/05/2021)

08:00

Hội nghị người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử trì

Xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

Đ/c Lê Thanh Dũng; phục vụ: Hiệp Hùng

08:00

Hội nghị người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử trì

Phường Long Thạnh, Tân Châu

Đ/c Huỳnh Hữu Đức; phục vụ: Ngọc Hà

Thứ 7
(08/05/2021)

08:00

Hội nghị người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử trì

Thị trấn An Châu, Châu Thành

Đ/c Lê Tuấn Khanh; phục vụ: Bảo Giang

08:00

Hội nghị người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử trì

Xã Bình Thủy, Châu Phú

Đ/c Lê Thanh Dũng; phục vụ: Hiệp Hùng

14:00

Hội nghị người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử trì

Xã Bình Hòa, Châu Thành

Đ/c Lê Tuấn Khanh; phục vụ: Bảo Giang

Phòng HCTCQT, Văn phòng HĐND tỉnh