Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 12/04/2021 ĐẾN NGÀY 18/04/2021

Ngày đăng 12/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thứ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2
(12/04/2021)

06:00

Chúc mừng tết cổ truyền Chôl - Chnam - Thmây của đồng bào dân tộc Khmer

H. Tri Tôn

Đ/c Lê Tuấn Khanh

08:00

Họp báo HĐND tỉnh

HT Cơ quan

PCT, lãnh đạo các Ban, LĐVP, Trưởng, Phó 2 phòng

Thứ 3
(13/04/2021)

14:00

Dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh lần thứ ba

PH số 01, VP UBND tỉnh

Đ/c Kiết, Dũng, Nhựt

Thứ 4
(14/04/2021)

 

Làm việc thường xuyên

VP HĐND

PCT, lãnh đạo các Ban, LĐVP

Thứ 5
(15/04/2021)

 

Làm việc thường xuyên

VP HĐND

PCT, lãnh đạo các Ban, LĐVP

Thứ 6
(16/04/2021)

 

Làm việc thường xuyên

VP HĐND

PCT, lãnh đạo các Ban, LĐVP

Phòng HCTCQT, Văn phòng HĐND tỉnh