Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 01/02/2021 ĐẾN NGÀY 07/02/2021

Ngày đăng 03/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thứ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2
(01/02/2021)

08:00

Họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tháng 01/2021

HT cơ quan

Đảng viên chi bộ

Thứ 3
(02/02/2021)

 

Làm việc thường xuyên

VP HĐND

PCT, lđ các Ban, VP HĐND tỉnh

Thứ 4
(03/02/2021)

 

Làm việc thường xuyên

VP HĐND

PCT, lđ các Ban, VP HĐND tỉnh

Thứ 5
(04/02/2021)

14:00

Họp Thường trực v/v xét khen thưởng tập thể, cá nhân đại biểu HĐND tỉnh khóa IX

HT cơ quan

Thường trực, Đ/c Đức, Trung

Thứ 6
(05/02/2021)

06:45

Dự Lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

H. Châu Thành

Đ/c Kiết, Dũng

Thứ 7
(06/02/2021)

08:00

Hội nghị hiệp thương lần thứ I bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

HT UBMTTQVN tỉnh

Đ/c Kiết, Dũng

Phòng HCTCQT, Văn phòng HĐND tỉnh