Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 22/02/2021 ĐẾN NGÀY 28/02/2021

Ngày đăng 22/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thứ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2
(22/02/2021)

 

Làm việc thường xuyên

VP HĐND

PCT, lãnh đạo các Ban, LĐVP

Thứ 3
(23/02/2021)

 

Làm việc thường xuyên

VP HĐND

PCT, lãnh đạo các Ban, LĐVP

Thứ 4
(24/02/2021)

 

Làm việc thường xuyên

VP HĐND

PCT, lãnh đạo các Ban, LĐVP

Thứ 5
(25/02/2021)

07:30

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 (cả ngày)

VPTU

Đ/c Đỗ Tấn Kiết

Thứ 6
(26/02/2021)

07:30

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 (cả ngày)

VPTU

Đ/c Đỗ Tấn Kiết

Phòng HCTCQT, Văn phòng HĐND tỉnh