Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 19/04/2021 ĐẾN NGÀY 25/04/2021

Ngày đăng 19/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thứ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2
(19/04/2021)

08:00

Họp báo lãnh đạo Văn phòng

HT cơ quan

LĐVP, Trưởng, Phó 02 phòng

Thứ 3
(20/04/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử (lần 2)

TP Châu Đốc

Đoàn Giám sát do Đ/c PCT Trưởng đoàn

14:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử (lần 2)

H. An Phú

Đoàn Giám sát do Đ/c PCT làm Trưởng đoàn

Thứ 4
(21/04/2021)

 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

   

18:00

Dự lễ đón nhận QĐ của Bộ VHTT&DL công nhận lễ hội kỳ yên Đình thần Thoại Ngọc Hầu là di sản phi vật thể cấp quốc gia

TT Núi Sập, H. Thoại Sơn

Đ/c Đỗ Tấn Kiết

Thứ 5
(22/04/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử (lần 2)

H. Tri Tôn

Đoàn Giám sát do Đ/c PCT làm Trưởng đoàn

14:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử (lần 2)

H. Tịnh Biên

Đoàn Giám sát do Đ/c PCT làm Trưởng đoàn

Thứ 6
(23/04/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử (lần 2)

TP Long Xuyên

Đoàn Giám sát do Đ/c PCT làm Trưởng đoàn

14:00

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử (lần 2)

H. Thoại Sơn

Đoàn Giám sát do Đ/c PCT làm Trưởng đoàn

Phòng HCTCQT, Văn phòng HĐND tỉnh