Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 17/05/2021 ĐẾN NGÀY 23/05/2021

Ngày đăng 17/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thứ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2
(17/05/2021)

08:00

Họp Ủy ban bầu cử tỉnh lần thứ 4

Phòng họp số 1, UBND tỉnh

Đ/c Kiết, Dũng, Đức, Trung, Nhựt

13:30

Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phú Tân, Chợ Mới

H. Phú Tân; H. Chợ Mới

Đ/c Đỗ Tấn Kiết

Thứ 3
(18/05/2021)

 

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Chợ Mới

H. Chợ Mới

Đ/c Khanh, phục vụ: Phượng, Giang

Thứ 4
(19/05/2021)

07:30

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

VP TU

Đ/c Đỗ Tấn Kiết

Thứ 5
(20/05/2021)

 

Làm việc thường xuyên

VP HĐND

PCT, lãnh đạo các Ban, LĐVP

Thứ 6
(21/05/2021)

08:00

Kiểm tra công tác bầu cử huyện Tri Tôn

H. Tri Tôn

Đ/c Lê Thanh Dũng

Thứ 7
(22/05/2021)

 

Kiểm tra công tác bầu cử huyện Chợ Mới

H. Chợ Mới

Đ/c Khanh

Phòng HCTCQT, Văn phòng HĐND tỉnh