Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 26/04/2021 ĐẾN NGÀY 02/05/2021

Ngày đăng 26/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thứ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2
(26/04/2021)

08:00

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 4/2021

HT cơ quan

Thường trực, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 3
(27/04/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Phú Tân

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

08:00

Họp trực tuyến 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ...

VP Tỉnh ủy

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

14:00

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

TX Tân Châu

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 4
(28/04/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Châu Phú

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

14:00

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Châu Thành

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 5
(29/04/2021)

08:00

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

H. Chợ Mới

PCT, LĐ các Ban, LĐVP

Thứ 6
(30/04/2021)

 

NGHỈ LỄ CHIẾN THẮNG 30/4

   

Phòng HCTCQT, Văn phòng HĐND tỉnh