Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng 04/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 02/8/2022, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 54/BC-VP về kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể như sau:
Responsive image
 

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trong cả nước nói chung và An Giang nói riêng đã được kiểm soát, mọi hoạt động kinh tế - xã hội bước vào trạng thái bình thường mới. Sau một ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét một khối lượng nội dung công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ trong năm 2022 mà còn cho cả nhiệm kỳ 2021 – 2025. Trước yêu cầu của thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành trình bày tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp theo hướng tóm tắt để dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn; truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PTTH An Giang; đã mở đường dây điện thoại trực tiếp và nhận được 05 ý kiến của cử tri phản ánh những nội dung chính đáng với kỳ họp HĐND tỉnh... nhằm thông tin rộng rãi, đảm bảo các hoạt động của HĐND tỉnh tại kỳ họp ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với cử tri và Nhân dân. Qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân và cử tri giám sát các hoạt động của HĐND tỉnh. Các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp này đều đạt sự đồng thuận rất cao.

Kết quả của Kỳ họp khẳng định HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, chủ động, tích cực phối hợp để kịp thời đưa ra những quyết định quan trọng, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện HĐND luôn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp

Xem xét các báo cáo 6 tháng đầu năm của Ủy ban nhân dân về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Tiến hành chất vấn đối với thủ trưởng 05 sở, trong đó có 04 sở, ngành trực tiếp trả lời chất vấn gồm: Y tế; Tài nguyên - Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh trả lời bằng văn bản.

Qua trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành, đã có 03 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn để làm rõ hơn những vấn đề quan tâm. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu ngắn gọn, súc tích, có chất lượng, thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, đã bám sát thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri với các nội dung chất vấn mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống của Nhân dân.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng để giải trình đầy đủ, nghiêm túc và đi vào trọng tâm các vấn đề mà Chủ tọa và đại biểu HĐND tỉnh đặt ra. Đồng thời thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực mình phụ trách; từ đó có cam kết thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. HĐND tỉnh hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị của Thủ trưởng các sở, ngành trong việc trả lời chất vấn, điều này đã thể hiện sự cam kết của mình đối với Hội đồng nhân dân và cử tri tỉnh nhà.

Kết thúc phiên trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu làm rõ các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chung của UBND tỉnh mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm; nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022 như: thực hiện hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và những dịch bệnh khác cũng đang bùng phát mạnh, như: sốt xuất huyết, tay chân miệng; tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Nhìn chung, các nội dung chất vấn được HĐND tỉnh lựa chọn là phù hợp với thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống của Nhân dân. Phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, đúng quy định pháp luật.

Thực hiện chức năng quyết định tại kỳ họp

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản biện tâm huyết, trách nhiệm của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết (19 nghị quyết quy phạm pháp luật và 05 nghị quyết cá biệt) trên nhiều lĩnh vực với tỷ lệ thống nhất cao.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát; báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật. Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc giám sát theo Luật định. Giao Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh./.

NGUYỄN NGUYỄN