Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Dự kiến Kỳ họp giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 12/7/2024

Ngày đăng 23/04/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 19/4/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 20 (giữa năm 2024) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Kỳ họp giữa năm 2024 diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 11/7 đến ngày 12/7/2024 sẽ kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Responsive image

Hình ảnh thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh

 

Cụ thể, Kỳ họp sẽ tổ chức buổi chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình của UBND tỉnh và dự kiến xem xét thông qua các Nghị quyết như: tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của HĐND tỉnh; bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh; quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024 - 2025; đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thị xã Tân Châu; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thuộc nguồn vốn sự nghiệp chi hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thuộc nội dung thành phần số 03 - Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; bãi bỏ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024; giao số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024; quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030 …

Kỳ họp sẽ được khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh và được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.

Hiệp Hùng