Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

THÔNG TIN KỲ HỌP HDND

An Giang bố trí 1.380 tỷ đồng cho dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (23/05/2022)

 

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh (23/05/2022)

 

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 7 (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/05/2022)

 

Tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (19/04/2022)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (12/04/2022)

 

Thông cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (20/12/2021)

 

Thông qua 19 nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh An Giang (10/12/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 (10/12/2021)

 

Kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang (08/12/2021)

 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh (08/12/2021)

 

Bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh (08/12/2021)

 

An Giang: Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (08/12/2021)

 

Hôi đồng nhân dân tỉnh An Giang khai mạc kỳ họp thứ 5 (07/12/2021)

 

Thông cáo về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/12/2021)

 

Thông báo đường dây nóng phục vụ kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/12/2021)