Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

THÔNG TIN KỲ HỌP HDND

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu (17/01/2018)

 

Tiếp xúc cử tri thành phố Châu Đốc báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố (17/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với hơn 700 bà con cử tri huyện An Phú (17/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Bình Thủy, huyện Châu Phú. (16/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri thị trấn An Phú (16/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc bà con cử tri xã Kiến Thành (16/01/2018)

 

Cử tri xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới phản ảnh nhiều vấn đề với đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp (12/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú (12/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân (12/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Bình Thủy (11/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri thị trấn Long Bình (11/01/2018)

 

Tiếp xúc cử tri xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới báo cáo kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân (11/01/2018)

 

Bí thư huyện ủy Tịnh Biên tiếp xúc cử tri hai xã An Cư và An Nông (10/01/2018)

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh tiếp xúc bà con cử tri xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn (10/01/2018)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Cần Đăng, huyện Châu Thành (10/01/2018)