Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri về thiết kế các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần điều chỉnh cho phù hợp hơn

Ngày đăng 17/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Cử tri kiến nghị:

Nhiều cử tri có ý kiến với ngành nông nghiệp về thiết kế các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần điều chỉnh cho phù hợp hơn.

Ngày 08/01/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công văn số 228/BNN-KHCN về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (ngày 19/10/2019), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Tổ soạn thảo để rà soát, nghiên cứu, đề xuất Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo các cấp (xã, huyện, tỉnh) và theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) cho giai đoạn 2021-2025.

Định hướng sẽ xây dựng Bộ tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng vùng, miền; phản ánh đẩy đủ những vấn đề cần quan tâm ở nông thôn trong giai đoạn mới; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, đảm bảo xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục; lồng ghép các nội dung của các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; thích ứng với biển đổi khí hậu; tăng cường phân cấp mạnh hơn nữa cho các địa phương vận dụng thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là các vùng khó khăn, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn, tránh lãng phí, hình thức và chạy theo thành tích, nhằm phát triển nông thôn bền vững.

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành./.

Kim Yến