Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri về xây dựng các chế tài hành chính, kinh tế nghiêm khắc hơn đối với tội phạm ma túy, xâm hại trẻ em

Ngày đăng 06/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Cử tri kiến nghị:

Cử tri kiến nghị về xây dựng các chế tài hành chính, kinh tế nghiêm khắc hơn đối với tội phạm ma túy, xâm hại trẻ em.

Ngày 07/02/2020, Bộ Công an có công văn số 348/BCA-V01 về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 như sau:

(1) Có thể khẳng định, trong tất cả các loại tội phạm, tội phạm về ma túy phải chịu các hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, thể hiện sự nghiêm trị của pháp luật hình sự đối với loại tội phạm nguy hiểm này. Tuy nhiên, bên cạnh xử lý hình sự là chủ yếu thì việc xây dựng và thực thi các chế tài xử lý hành chính, kinh tế đối với tội phạm ma túy chưa nhiều và chưa đồng bộ, tương xứng với hành vi phạm tội hình sự. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ và kiến nghị các Bộ, ngành liên quan bổ sung chính sách, chế tài để tăng cường xử lý về hành chính, kinh tế đối với tội phạm ma túy, trước hết là trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Đầu tư…

(2) Đối với tội xâm hại trẻ em, vừa qua Quốc hội đã tổ chức các Đoàn giám sát tối cao tại nhiều địa phương về vấn đề này (Bộ Công an cũng đã có báo cáo và được mời tham gia Đoàn). Tổng hợp kết quả, trong năm 2020 Đoàn giám sát sẽ có báo cáo trình Quốc hội cho ý kiến, trong đó có vấn đề xây dựng, ban hành và thực hiện các chế tài xử lý nghiêm khắc đối với tội phạm xâm hại trẻ em./.

Kim Yến