Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chương trình hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội

Ngày 24/11/2020 đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn (19/11/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và làm việc với chính quyền địa phương trước kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV (11/09/2020)

 

Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021 (19/08/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV (22/06/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV (04/05/2020)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tích cực, trách nhiệm tham gia ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội trong năm 2020 (14/02/2020)

 

Giám sát chuyên đề “việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” trên địa bàn tỉnh. (10/02/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (13/11/2019)

 

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 9-9 (06/09/2019)

 

Từ 24/9 đến 27/9/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (30/08/2019)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh (19/08/2019)

 

Thống nhất Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 (16/07/2019)

 

Từ 23/4 đến 26/4/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội khóa XIV (28/03/2019)

 

An Giang: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh. (11/02/2019)

 

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai (19/11/2018)