Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chương trình hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tích cực, trách nhiệm tham gia ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội trong năm 2020 (14/02/2020)

 

Giám sát chuyên đề “việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” trên địa bàn tỉnh. (10/02/2020)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (13/11/2019)

 

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 9-9 (06/09/2019)

 

Từ 24/9 đến 27/9/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (30/08/2019)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh (19/08/2019)

 

Thống nhất Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 (16/07/2019)

 

Từ 23/4 đến 26/4/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ bảy, Quốc hội khóa XIV (28/03/2019)

 

An Giang: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh. (11/02/2019)

 

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai (19/11/2018)

 

Từ 23/11 đến 28/11/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIV (15/11/2018)

 

Từ 24/9 đến 03/10/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (07/09/2018)

 

Xem xét việc thực hiện chính sách, pháp luật về chính quyền địa phương năm 2017 (07/09/2018)

 

Giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 7, thứ 8 của Quốc hội khóa XIV (10/07/2018)

 

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV từ ngày 19/6 đến ngày 22/6/2018. (07/06/2018)