Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

An Giang: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát trước kỳ họp cuối năm 2021

Ngày đăng 02/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Theo kế hoạch từ ngày 05/11 đến 10/11/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện: Châu Phú, Châu Thành và Tri Tôn trước kỳ họp cuối năm 2021.
Responsive image

Hình ảnh khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh (Ảnh minh họa)

 

Nội sung khảo sát tập trung xem xét việc cấp giấy phép khai thác đất mặt, khoáng sản (cát sông) trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất từ năm 2018 đến năm 2021; đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; việc thực hiện các chính sách có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình bố trí kinh phí thực hiện các chính sách, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế,…; kết quả giải quyết của các sở, ngành tỉnh đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh). Việc thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trên cơ sở kết quả khảo sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ rút ra những kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyêt về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

NGUYỄN NGUYỄN